Elfogadott fizetési módok:

 • banki átutalással a számlára
 • bankkártya (CardPay)


 • Üzleti feltételek

  Bevezetés KapcsolatÜzleti feltételek

   

  1. Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

  1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a vevő és az e-licencing s.r.o. (Kft.) társaság, székhely: A.Gwerkova 15, 851 04 Bratislava, Szlovákia, Cégjegyzékszám: 51183081, Közösségi adószám: SK2120619963 (a továbbiakban: üzemeltető vagy eladó) közötti üzleti kapcsolatokra, melyek a www.elektronickelicencie.sk elektronikus áruház-rendszeren keresztül (a továbbiakban "rendszer") kötöttek meg.

   

  1.2 Az ÁSZF az eladó és a vevő között a www.elektronikuslicensz.hu szerveren keresztül távolról megkötött adásvételi szerződés feleinek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

   

  1.3 A Szlovák Köztársaság Ptk. 40/1964 sz. törvény § 588, valamint § 612 és tartozó rendelkezései értelmében a szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen adásvételi szerződés szabályozza.

   

  1.4 KVevő: a rendszerben regisztrált természetes vagy jogi személy, amely a saját engedélyezését kövtően kereskedelmi rendszer által feldolgozott elektronikus megrendelést küldött.

   

  1.5 Az elektronikus megrendelés: elküldött elektronikus űrlap, amely tartalmazza a vevőre vonatkozó datokat, az e-üzlet ajánlatából megrendelt árucikkek listáját és ezen árucikkek árát, amelyet az üzlet rendszerében feldolgozásra kerülnek, vagy az eladó címére küldött e-mail.

  2. Rendelés

  2.1 Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a valós és a regisztrációs űrlap által követelt összes adat teljes kitöltése, beleértve a telefonos kapcsolatot.


  2.2 Az összes beérkezett elektronikus megrendelés szerződéstervezetnek minősül, és kötelező érvényűnek tekintendő.

   

  2.3 Az adásvételi szerződés, amelynek alapján az eladó a vevő részére továbbítja a megrendelt árut, a rendszerben kötelező érvényű megrendelés-megerősítés alapján keletkezik. Az eladó által e-mailben megerősített megrendelé (vagy annak egy része) követően a szerződés mindkét fél számára kötelező érvényűnek tekintendő, kivéve, ha a felek megsértik a megerősítés időpontjában egyeztetett feltételeket. Ugyanakkor a megrendelés megerősítésével hatályba lép a vevő és az e-licence s.r.o. szerződéses jogviszonya.


  2.4 Jelen szerződés alapvető feltételeinek elsősorban a megrendelés tartalma (az áruk pontos leírása és száma), az áruk és a szállítás ára, a kézbesítési módja, valamint az áruk fizetésének módja tekintendő.

  3. Megrendelés visszavonása

  3.1 Megrendelés visszavonása a Vevő által
  A vevőnek jogában áll az eladó kötelező érvényű megrendelés megerősítését megelőzően bármikor indoklás nélkül visszavonni a megrendelést. A kötelező érvényű megrendelés visszaigazolása után csak azon esetben vonhatja vissza a megrendelés, ha az eladó nem teljesíti a megállapodás szerinti szállítási feltételeknek. A megerősített megrendelés visszavonása esetén a vevő köteles kártérítést fizetni az eladónak a visszavonás következtében keletkezett károkért. Az Eladó elsősorban a megrendelésre vásárolt áruk vásárlása esetén gyakorolja a kártérítési jogot, amelyet vásárló kérésére kellett beszerezni, vagy ha már bizonyítható költségek merültek fel az áruk lefoglalásával kapcsolatban. A lemondási díj az áruk teljes árának 50% -áig terjedhet.


  3.2 Megrendelés visszavonása az eladó által

  Az eladó fenntartja a jogát a megrendelés vagy annak egy részére vonatkozó visszavonására a következő esetekben:

  * Az utánvétes megrendelést nem lehetett megerősíteni (hibás vagy nem elérhető telefonszám, nem válaszol az e-mailekre stb.)
  * ha a vevő korábban nem vette át az árut, vagy egyéb módon megsértette a szerződéses feltételeket
  * az árukat már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áruk szállítójának ára jelentősen megváltozott. Amennyiben a fentiekre kerül sor, az eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vevővel, hogy megállapodjanak a további lépésekről. Ha a vevő a vételárat részben vagy egészben megfizette, az összeget 15 naptári napon belül visszatérítik számlájára vagy címére.

  * ha az ügyfél a megrendelés kézhezvételétől számított 3 héten belül nem fizeti be a megrendelés árát, kivéve az utánvétes kézbesítéseket

  4. Az adásvételi szerződéstől való elállás (csomagküldő szolgálat) és az áruk visszaküldése

  4.1 A Vevő általi elállás az adásvételi szerződéstől
  A Vevőnek a 108/2000 sz. Cosmagküldési fogyasztóvédelmi törvény értelmébenjogában áll az áru kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül elállni az adás-vételi szerződéstől. E jog gyakorlása esetén a Vevő köteles betartani az ÁSZF (Általános szerződési feltételek) 4.2. pontjában meghatározott feltételeket és eljárást .

   

  4.2 Az adásvételi szerződéstől való elállás módja
  Tekintettel arra, hogy a szerződéstől való elállás esetén a szerződés érvényét veszti, a felek kötelesek az egymás kölcsönös teljesítéseit visszaszolgáltatni, illetve megtéríteni.
  Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy a 4.1. pontban meghatározott határidőn belül eláll a szerződéstől, köteles betartani a következő feltételeket:

   

  * Vegye fel velünk a kapcsolatot (lásd a kapcsolatot), hogy benyújtsa a szerződéstől való elállási kérelmét, melynek tartalmaznia kell a rendelés azonosító számát, a vevő nevét és vezetéknevét, vásárlá dátumát, valamint a vevő számlaszámát, illetve a visszatérítési címet.
  * Amennyiben a vevő már átvette a kézbesített árut, visszaküldi a „kapcsolat” menüben feltüntetett címünkre a következő feltételekkel:
  o áru nem került használatba
  o az árut hiánytalan formában kell visszaküldeni
  o mellékelnie kell a vásárlási igazolást - számlát

  Amennyiben betartja az áru visszaküldésének fenti feltételei, legkésőbb az áru fizikai átvételét követő 14 munkanapon belül banki átutalással visszafizetjük az áru ellenértékét.
  Az árut ajánlott értékbiztosított küldeményként kell feladni, mivel nem vállalunk felelősséget a küldemény szállítása során esetlegesen felmerülő elvesztéséért vagy károsodásáért. A tértivevényes küldeményeket nem áll módunkban átvenni. Amennyiben a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, úgy a megrendeléstől való elállást nem fogadjuk el, és az árut a feladó költségén visszaküldjük.

   

  4.3 A távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 sz. törvény 7. szakasza értelmében a vevőnek jogában áll az áru kézhezvételét, illetve a nem fizikai hordozón értékesített elektronikus tartalmak (pl.: elektronikus könyvek, szoftverek stb.) szolgáltatására irányuló adásvételi szerződés megkötését követő 14 napos határidőn belül elállni a szerződéstől. Amennyiben az árukat ugyanazon megrendelésen belül külön szállították, az elállási határidő az utolsó szállított áru átvételének pillanatától kezdődik. Az ügyfél az elállási időszak kezdete előtt is elállhat a a szerződéstől. Az ügyfél szerződéstől való elállása esetén az esetleges kapcsolódó szerződések hatálya is megszűnik.

  A 102/2014 sz. törvény 7. szakasz 6. bek. értelmében az ügyfélnek nem áll jogában elállni a szerződéstől, melynek tárgyát következők képezik:

  • védőborítóval nem ellátott könyvek és folyóiratok értékesítése,
  • hang- és képfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek eladása védőcsomagolásban, ha az ügyfél eltávolított a csomagolást, vagy miután megszerezte az egyedi termékszámot, amely lehetővé teszi a szoftver telepítését és aktiválását,
  • elektronikus tartalmak szolgáltatása nem fizikai adathordozókon, ha az ilyen tartalom szolgáltatása az ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és az ügyfél kijelentette, hogy kellőképpen tájékoztatták arról, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével elveszti a szerződéstől való elállási jogát,
  • olyan védőcsomagolással ellátott áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem megfelelő visszaküldeni, és melynek védőcsomagolása a szállítás után megsérült, pl. textiláruk.

  A szerződéstől való elállási jogát írásban vagy írásban más tartós adathordozón (e-mail) köteles gyakorolni.

  Az elállási időszak fenntartottnak tekintendő, ha a szerződéstől való elállási igényét legkésőbb az időszak utolsó napján terjeszti elő.

  A szerződéstől való elállással az adásvételi szerződés (vagy az elektronikus, nem fizikai hordozń kézbesített tartalmak szolgáltatására vonatkozó szerződés) a hatálya is megszűnik. A Ptk. 517 szakasz 1. bekezdése értelmében az ügyfél jogában áll csak a szerződés tárgyától való elálláshoz(ha a szerződés vagy kötelező érvényű megrendelés tárgya több cím átadása volt), ez esetben a szerződést csak érintett része kerül felmondásra

  5. Árfeltételek

  5.1 A termékek ára a végleges az ÁFA-t is magába foglalja, mivel ÁFA-fizetők vagyunk


  5.2 A postai és csomagolási díjakat a 6. pont tartalmát képezik5.3 A vevő a következő pénznemekben fizethet: HUF

  6. Szállítás és csomagolás

  6.1 Személyes átvétel nem lehetséges

  7. Az áruk fizetésének feltételei és lehetősége

  7.1 Egyszeri banki átutalás az e-licencee s.r.o. bankszámlájára, mely az e-mailes értesítésben van feltüntetve.

   

  7.2 Készpénzes fizetés kézbesítéskor a postán

   

  7.3 Hitelkártyás fizetéssel a Tatra banka CardPay rendszerén keresztül, virtuális üzletünkben történő megrendelés során.

    

  7.4 Ha a szállított termékek árát nem teljes egészében fizetik ki, az eladónak joga van az áruk kifizetéséig az áruk további szállítását felfüggeszteni.

  8. Szállítási feltételek

  8.1 A teljesítés tárgya (megrendelt áruk) kézbesítése a lehető leghamarabb történik, a termékek elérhetőségétől és az eladó működtetési lehetőségeitől függően. Az áruk elérhetősége minden tételnél fel van tüntetve.

   

  8.2 Minden megrendelőt e-mailben értesítünk a megrendelés állapotának bármilyen változásáról. A rendszerbe való bejelentkezés után ellenőrizheti a rendelés állapotát.

   

  8.3 Az árukat a Szlovák Posta által szállítjuk az ügyfél által a megrendelésben megadott címre. Az áruszállítás mindig tartalmaz számlát.

   

  8.4 TAz árukat személyes átvétele nem lehetséges

   

  8.5 A Termékek tulajdonjoga ezek kézhezvételével és v´teláruk megfizetésével átszáll a Vevőre.

   

  8.6 Szállításokat a Szlovák Köztársaság területén szállítjuk ki. Az Európai Unió tagállamainak, illetve egyéb államok területére szállított áru szállítási költségét a vevő előzetes hozzájárulása, illetve a vevő és eladó kölcsönös írásbeli megállapodás alapján maghatározott postai és csomagolási árakon és egyéb szállítási feltételeken alapuló megegyezés után hajtjuk végre.

  9. Jótállás és panaszkezelési eljárása

  9.1 A panaszkezelési eljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyeket az e-licencie s.r.o. társaságtól vásároltak meg, és amelyek az áru vásárlásától számított 6 hónapos szavatossági időn belül nyújtottak be. A jótállási időszak másodlagos engedélyek eladása esetén 6 hónap, illetve új áruk esetén24 hónap. 

   

  9.2 Minden, e-licencie s.r.o. társaságnál vásárolt áruhoz csatoljuk a számlát (értékesítési okmány), amely ugyanakkor jótállási okmányként is szolgál.

   

  9.3 Az áru átvételekor a Vevőnek ellenőriznie kell a következőket:

  * hogy a kézbesített áru megegyezik-e a megrendelt áruval (ha nem egyezik meg a megrendet termékkel, ne csomagolja ki az árut, ne nyissa ki, ellenkező esetben nem lehetséges a cseréje)
  * hogy a termék sértetlen állapotban van-e, illetve van-e nyilvánvaló hibája
  * hogy az összes tartozéka működik-e

  A jótállás nem terjed ki az áru olyan hibáira, amelyeket a vásárló általi nem megfelelő használata, tárolása következtében keletkeztek, illetve a vevő okozta őket. A termék csomagolásának és tartalmának mechanikus módon keletkezett sérülésektől mentes állapotban kell lennie (mechanikai sérülés: a termék olyan károsodása, amelyet a termék rendeltetésszerű használata nem okozhatna).


  A vevő a panaszkezelési eljárását a fenti feltételek betartásával köteles benyújtani a következő címen:
  e-licencie s.r.o.,

  A.Gwerkovej 15
  851 04 Bratislava

  Szlovákia

  10. Felelősség a a www.elektronikuslicensz.hu oldalon felmerülő hibákért

  10.1 Az e-licence s.r.o. felhívja figyelmét arra, hogy a www.elektronikuslicensz.hu oldalon található információk részben harmadik felektől származnak, pontatlanságukat tartalmazhatnak, és értesítés nélkül frissíthetők.


  10.2 Az e-licencie s.r.o. bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a webhelyén ismertetett termékeket és szolgáltatásokat, és nem vállal felelősséget ezen tartalmak pontosságáért.


  10.3 Az e-licencie s.r.o. nem vállal felelősséget más felekkel szemben a közvetlen, közvetett vagy különleges károkért, melyeket a saját vagy a kapcsolódó weboldalakból származó információk felhasználása okozott.

  11. A személyes adatok védelme

  11.1 Az e-licencie s.r.o. társaság, teljes mértékben az Információs rendszerekben felhasznált személyes adatok védelméről szóló 428/2002 sz. Törvény értelmében jár el. Cégünk tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. Azonban annak érdekében, hogy értékes szolgáltatásokat kínálhassunk, meg kell ismernünk személyes adatait. Megvédjük ezeket az adatokat a visszaélésektől, és garantáljuk, hogy soha nem adjuk ki harmadik félnek az Ön elérhetőségét és a vásárlásaival kapcsolatos információkat.


  11.2 Az online áruházunk használatával hozzájárul ahhoz, hogy a fent meghatározott feltételek betartásával információkat gyűjtsünk önről és vásárlásairól, valamint hogy ezen adatokat felhasználjuk. Az ügyfél, a hírlevél igénylő személy, a közvélemény-kutatásban résztvevő és a regisztráció egyéb formáinak regisztrálásával automatikusan beleegyezik abba, hogy e-mailben vagy telefonon értesítést kapjon az online áruházunkhíreiről. Ha már nem kívánja ezen információk kézbesítését, bármikor leállíthatja a hírlevél küldését az elküldött üzenetekben ismertetett lépéseket követve.


  11.3 E-üzletünk fenntartja a jogot, hogy visszavonja az adatbiztonsági garanciáját ismeretlen bántalmazó (hecker) támadása esetén. A fenti adatkezelési szabályok kizárólag ilyen esetben nem vonatkoznak.

   

  12. Képek és védjegyek 

  12.1 A képe rendeltetése a megjelenítésük. A használt megnevezések, kifejezések és grafikák a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. Az említett és használt márkanevek és védjegyek jogai kizárólag a tulajdonosait illetik meg.

   
   
   
   

  Miért ilyen olcsó?

  Kapcsolat

  Fizetési rendszerek


  Copyright 2019 - 2024 © elektronikuslicensz.hu